Amfiteátr (místně zvaný Arena) z 1. stol. je pátý nejzachovalejší v Evropě a pokládá se po římském koloseu za nejvelkolepější stavbu svého druhu na světě. Pojal 23 tis. diváků. Benátčané jej po dobytí Puly zdevastovali a proměnili ve zdroj stavebního materiálu pro stavby svých paláců a veřejných budov v Benátkách. Dnes je amfiteátr dějištěm řady festivalů, kulturních i zábavních akcí. V podzemních prostorách je muzeum pěstování olivovníků a zpracování oliv s exponáty i z římské doby.

(ZDROJ:www.www.chorvatsko.cz)

Pulu založili Římané ještě před naším letopočtem. Z jejich období pochází nejznámější památka v Pule římský amfiteátr, postavený v prvním století našeho letopočtu.

V amfiteátru se konaly hlavně gladiátorské zápasy a později ve středověku rytířské turnaje. Aréna má eliptický tvar a je dlouhá 130m a široká 100m. Údajně se do ní vešlo až 20 000 diváků (dnes pojme asi 5000). Ke stavbě bylo využito místního vápence.

V dnešní době se v amfiteátru konají nespočetné kulturní akce, přímo v amfiteátru je i malé muzem. Další muzeum archeologických památek můžete navštívit kousek od amfiteátru. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia.

(ZDROJ:wikipedia.cz)

Římský Amfiteátr v Pule je monumentální třípatrová stavba, která se nachází v blízkosti přístavu (město Pula leží na jihu poloostrova Istrie) . Amfiteátr v Pule má příhodný název – Arena, jenž vypovídá o slavných gladiátorských hrách, které se zde konaly v době jeho největší slávy. Byl postaven v 1. stol. po Kr. za císaře Vespasiána a do jeho ochozů se vešlo až 23 tisíc diváků. Svými rozměry 130 x 105 m se Amfiteátr v Pule řadí mezi největší na světě (po římském koloseu) . A díky 72 obloukům, které přežily historické bouře téměř 2000 let, patří rovněž k nejzachovalejším. Slavné časy skončily roku 404 po Kr., kdy byly zakázány gladiátorské hry a Amfiteátr v Pule byl používán jako tržiště. Nejvíce utrpěl za nadvlády Benátčanů, kteří ho využívali jako stavební materiál ke stavbě svých domů. V současnosti se jeho někdejší sláva začíná opět navracet. Amfiteátr v Pule je vyhledávanou památku, nejen díky své velkoleposti, ale také díky řadě kulturních akcí a festivalů, které se v jeho útrobách každoročně konají. Nejznámější je Pulský operní festival, který se koná v letních měsících. V podzemí amfiteátru mají návštěvníci možnost shlédnout expozici pěstování a zpracování oliv.

(ZDROJ:cs.tixic.com)

  • Pula, Chorvatsko - Amfiteátr - Obrázek 1
  • Pula, Chorvatsko - Amfiteátr - Obrázek 2