Miasto Pula zostało założone jeszcze w V w. p.n.e. przez istryjskie plemię Histryjczyków. Rzeczywiście znaczący historycznie okres to przybycie Rzymian w te okolice, już w II w.p.n.e.  Początkowo stacjonowyły tu jedynie rzymskie wojska, później jednak Pula, nazwana przez Rzymian  "Colonia Pietas Julia Pola" znaczenie zyskała na znaczeniu. Z okresu rzymskiego pochodzą najbardziej imponujące budowle miasta, takie jak jego Amfiteatr czy Rzymska Arena, wybudowane za panowania Cesara Wespeziana w I w.n.e. 

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Pula dostała się w ręce różnych władców, należeli do nich Goci, Frankowie, Wenecjanie i Bizancjum. W VII wieku w Puli osiedlili się Słowianie.

Łuk triumfalny Sergiusza, Brama Herkulesa i Złoty Łuk
Łuk triumfalny Sergiusza w centrum Puli to wybudowany przez  rodzinę Sergei, w latach 27 - 29 n.w. łuk triumfalny, zdobiony w styu greckim i korynckim.

Brama Herkulesa (Porta Herculae) pochodząca z I w. p.n.e. przedstawia podobiznę brodatego mężczyzny, prawdopodobnie mitycznego Herkulesa, patrona miasta Pula.

Złoty Łuk (Porta Aurea) to niestety zniszczona w XIX wieku brama, przez którą przebiegała prawdopodobnie słynna rzyska droga Via Flavia.

Świątynia Augusta
Pochodząca z okresu pomiędzy 2 a XIV w.p.n.e. świątynia została wybudowana na cześć Cesarza Augusta i rzymskiej boginki. To imponująca budowla z sześcioma kolumnami w stylu korynckim oraz innymi antycznymi pomnikami z brązu lub kamienia.
 

Kościół i klasztor Franciszkanów
Koścół jak i klasztor są poświęcone czci św Francziszka z Assisi. Komplex pochodzi z XIV wieku i został wybudowany w stylu gotyckim i późno-romańskim.

(ŹRÓDŁO:www.pula24.com)

  • Pula, Chorwacja - Historia i kultura - Zdjęcie 1
  • Pula, Chorwacja - Historia i kultura - Zdjęcie 2