Amfiteáter (lokálne nazývaný Arena) z 1. stor. je piaty najzachovalejší v Európe a pokladá sa po rímskom koloseu za najveľkolepejšie stavbu svojho druhu na svete. Pojal 23 tis. divákov. Benátčania ho po dobytí Puly zdevastovalo a premenili vo zdroj stavebného materiálu pre stavby svojich palácov a verejných budov v Benátkach. Dnes je amfiteáter dejiskom série festivalov, kultúrnych i zábavných podujatí. V podzemných priestoroch je múzeum pestovaní olivovníkov a spracovaní olív s exponátmi iz rímskej doby.

(ZDROJ:www.chorvatsko.sk)

Pulu založili Rimania ešte pred naším letopočtom. Z ich obdobia pochádza najznámejšia pamiatka v Pule rímsky amfiteáter, postavený v prvom storočí nášho letopočtu.

V amfiteátri sa konali hlavne gladiátorské zápasy a neskôr v stredoveku rytierske turnaje. Aréna má eliptický tvar a je dlhá 130m a široká 100m. Údajne sa do nej vošlo až 20 000 divákov (dnes pojme asi 5000). K stavbe bolo využité miestneho vápenca.

V dnešnej dobe sa v amfiteátri konajú nespočetné kultúrne podujatia, priamo v amfiteátri je aj malé múzea. Ďalšie múzeum archeologických pamiatok môžete navštíviť kúsok od amfiteátra. Amfiteáter je umiestený kúsok vedľa nábrežia, vzhľadom k svojej rozlohe nebol priamo v starom jadre mesta, s ktorým ho spája ulica Via Flavia.

(ZDROJ: wikipedia.sk)

Rímsky Amfiteáter v Pule je monumentálny trojposchodová stavba, ktorá sa nachádza v blízkosti prístavu (mesto Pula leží na juhu polostrova Istria). Amfiteáter v Pule má príhodný názov - Arena, ktorý vypovedá o slávnych gladiátorských hrách, ktoré sa tu konali v čase jeho najväčšej slávy. Bol postavený v 1. stor. po Kr. za cisára Vespaziána a do jeho ochozov sa vošlo až 23 tisíc divákov. Svojimi rozmermi 130 x 105 m sa Amfiteáter v Pule radí medzi najväčšie na svete (po rímskom koloseu). A vďaka 72 oblúkom, ktoré prežili historické búrka takmer 2000 rokov, patrí tiež k najzachovalejším. Slávne časy skončili roku 404 po Kr., Kedy boli zakázané gladiátorské hry a Amfiteáter v Pule bol používaný ako trhovisko. Najviac utrpel za nadvlády Benátčanov, ktorí ho využívali ako stavebný materiál na stavbu svojich domov. V súčasnosti sa jeho niekdajší sláva začína opäť refundovať. Amfiteáter v Pule je vyhľadávanou pamiatku, nielen vďaka svojej veľkoleposti, ale aj vďaka množstvu kultúrnych podujatí a festivalov, ktoré sa v jeho útrobách každoročne konajú. Najznámejší je pulská operný festival, ktorý sa koná v letných mesiacoch. V podzemí amfiteátri majú návštevníci možnosť zhliadnuť expozície pestovania a spracovania olív.

(ZDROJ: sk.tixic.com)

  • Pula, Chorvátsko - Amfiteáter - Obrázok 1
  • Pula, Chorvátsko - Amfiteáter - Obrázok 2